MR.TANSUKHLAL NAHAR
MR.TANSUKHLAL NAHAR

CHAIRMAN

MR.VIJAY KUMAR SETHIA
MR.VIJAY KUMAR SETHIA

MANAGING TRUSTEE

MR.SURESH KUMAR NAHAR
MR.SURESH KUMAR NAHAR

GENERAL SECRETARY

MR.MANOJ KUMAR JAIN DUNGARWAL
MR.MANOJ KUMAR JAIN DUNGARWAL

JOINT SECRETARY

MR.MAHAVEER CHAND BOHRA
MR.MAHAVEER CHAND BOHRA

JOINT SECRETARY-2

MR.TEJRAJ ACHHA
MR.TEJRAJ ACHHA

TREASURER

MR.GAJENDRA KUMAR
MR.GAJENDRA KUMAR

SCHOOL COMMITTEE CHAIRMAN

MR.PYARELAL PITALIYA
MR.PYARELAL PITALIYA

I P CHAIRMAN

MR.DEVARAJ ACHHA
MR.DEVARAJ ACHHA

FOUNDER CHAIRMAN

MR.ASHOK I BOHARA
MR.ASHOK I BOHARA

CORRESPONDENT

MS.JAYA PRASAD V
MS.JAYA PRASAD V

PRINCIPAL